Bezpieczeństwo pod każdym względem

Bezpieczne wykładziny obiektowe

Wykładziny Artigo są stale poddawane badaniom w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ich stosowania. Ogniotrwałość: wykładziny Artigo są zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami przeciwpożarowymi oraz najważniejszymi przepisami dotyczącymi transportu kolejowego. W szczególności dotyczy to niskiej nieprzejrzystości i toksyczności dymu z kauczuku w razie jego zapłonu. Bezpieczeństwo użytkowników: wykładziny Artigo przekraczają parametry wymagane przez międzynarodowe standardy do zapobiegania wypadkom i eliminowania przeszkód wobec osób niepełnosprawnych o miejscach publicznych i miejscach pracy.