Instrukcja montażu

Montaż wykładzin kauczukowych

Wydajność wykładzin kauczukowych Artigo zależy od szeregu czynników, takich jak rodzaj produktu, przygotowanie podłoża, instalacja oraz prawidłowa konserwacja.

Niniejsza instrukcja techniczna służy informacją wszystkimi osobom zaangażowanym w procesy związane z wykładziną celem osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są ważne w chwili jej publikacji.

http://www.artigo-polska.pl/uploads/files/pl_instrukacja-montazu-wykladzin-kauczukowych-2013.pdf